Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ice - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar,( KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.) Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar ( KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.) , članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/26 URBROJ: 2163-40-2/04-23-6 od 28.07.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
- ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla s početkom rada 01.09.2023. do 31.08.2024., za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana
 
  Odluka o odabiru kandidata LINK

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 -dalje u tekstu: Zakon), članka 41. i 42. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOVO“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/23-01/32, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 28.07.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Dječjeg vrtića Tići Vrsar

 

  • RAVNATELJ/ICA – 1 izvršitelj – petogodišnji mandat s punim radnim vremenom

 Natječaj LINK

  Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar LINK

 

Natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju - 2 izvršitelja/ice

 

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar,( KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.) Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar ( KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.) , članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/33 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 28.07.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 2 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom od 01.09.2023- 31.08.2024. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

 

  Natječaj LINK

  Odluka o odabiru kandidata LINK

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ice - 2 izvršitelja/ice

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/32 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 28.07.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice – rad na neodređeno vrijeme puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

  Natječaj LINK

  Odluka o odabiru kandidata LINK