Popis djece po odgojno-obrazovnim skupinama za 2017./2018. šk. god.

POŠTOVANI,

PRED VAMA JE POPIS DJECE PO ODGOJNO OBRAZOVNIM SKUPINAMA. SKUPINE SU UZRASNE I MJEŠOVITE,  TE NE ODGOVARAJU ŠKOLSKIM GENERACIJAMA. IMENA ODGOJITELJICA PO SKUPINAMA (TAMO GDJE NEDOSTAJE DRUGA ODGOJITELJICA)  OBJAVITI ĆEMO PO ZAVRŠETKU NATJEČAJA.

MOLIMO RODITELJE KOJI NISU DOSTAVILI POTPUNU DOKUMENTACIJU DA TO UČINE, TE PODSJEĆAMO  RODITELJE NOVOPRIMLJENE DJECE DA MORAJU DO POČETKA PEDAGOŠKE GODINE DOSTAVITI LJEČNIČKO UVJERENJE.

RODITELJSKI SASTANAK PRED POČETAK ŠKOLSKE GODINE BITI ĆE:

  • U UTORAK 29.8. U 18.00 SATI U JASLICAMA
  • U SRIJEDU 30.8. U 18.00 SATI U VRTIĆU

SVIMA ŽELIMO UGODNO LJETO.

 

                                                                                                                                           UPRAVA DJEČJEG VRTIĆA TIĆI

 

 Spisak djece

REZULTATI NATJEČAJA ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 28.04.2017. godine (Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 30.01.2017. godine) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 29. listopada 2001.godine (Izmjene i dopune Statuta  Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 01.06.2010., II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići od  17.02.2014., III. Izmjene i dopune Stauta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 17.02.2015. i IV. Izmjene i dopune Stauta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 04.12.2015.), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na XXXII. / 4 sjednici održanoj 20.06.2017. godine donosi

 

O D L U K U

 Odluka

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/17-01/008, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-1, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO

VODITELJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

 

 

  Natječaj

NATJEČAJ ZA PRIJEM DJECE U VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2017. / 18. g.

Odlukom Upravnog vijeća od 09.05.2017. Dječji Vrtić Tići raspisuje

NATJEČAJ

ZA PRIJEM DJECE U VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2017. / 18. g.

Natječaj je otvoren od 10.05.2017. do 31.05.2017. g.

 

 Natječaj
Prijava za upis djece