Natječaj za radno mjesto pedagog

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/011, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.05.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

- PEDAGOG - 1 izvršitelj – rad na neodređeno, s nepunim radnim vremenom od 30 sati tjedno

 

 

 Natječaj

Ljetni kamp

OBAVIJEST

 

Draga djeco i dragi roditelji,

 

DND Vrsar i ovog ljeta organizira Ljetni kamp, program stručno vođenih sportsko-rekreativnih aktivnosti djece na moru i kopnu, u sportsko-rekreativnoj zoni Montraker.

 

 Obavijest                 Prijava za upis

 

Upisi u vrtić

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 17. sjednici održanoj 
24.06.2019. godine donijelo je slijedeću
 
ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar
za pedagošku godinu 2019./2020.
 
 
 
 
 
  ODLUKA
 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar, KLASA 011-01/18-01/002, URBROJ:2167/02-54-44/02-18- od 14.12.2018 godine
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 14. sjednici održanoj dana 08.4.2019. godine raspisuje 
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
za pedagošku godinu 2019./2020.

 

 

 

  Natječaj                  Prijava za upis

 

Je li fina motorika ruku povezana s razvojem govora?

Je li fina motorika ruku povezana s razvojem govora?

Fina motorika ruku i razvoj govora su povezani. Znanstvenici su otkrili da veliko značenje za razvoj govora kod djece ima upravo motorika ruke, posebno prstiju. Povezanost tih dviju funkcija lako je uočiti. Sigurno ste primijetili da se djeca, u trenutku kada ne mogu pronaći potrebnu riječ, pomognu rukama i gestama. I obrnuto, dijete dok piše ili crta, često nesvjesno plazi jezik.

Fiziolozi su dokazali da je razina razvijenosti dječjeg govora proporcionalna stupnju formiranosti finih pokreta prstiju ruke. Kad razvoj pokreta prstiju odgovara dobi, razvoj govora je također uredan, a kad razvoj fine motorike zaostaje, zaostaje i govor. Ta informacija koju nam dijete može dati je iznimno važna jer eventualne govorne probleme možemo predvidjeti i prije nego što dijete progovori.

Finu motoriku treba razvijati od najranije dobi jer se zone koje odgovaraju za govor i pokrete prstiju u mozgu nalaze vrlo blizu. Poticanjem fine motorike, potičemo i susjedne zone što upravljaju govorom.

Napominjemo kako povezanost fine motorike i razvoja govora nije pravilo. Govor može biti razvijen unatoč teškoćama na području fine motorike.

Fina motorika uključuje i grafomotoriku čija kvaliteta je jako važna prilikom polaska djeteta u školu. Kao što je vidljivo svi segmenti dječjeg razvoja su usko povezani. Nedostatan razvoj jednog segmenta utječe na razvoj ostalih segmenata.

Kada se govori o motoričkim vještinama, treba razlikovati krupnu i finu motoriku.

Krupna motorikapodrazumijeva sposobnost izvođenja pokreta ruku, nogu ili tijela s određenom kontrolom. Aktivnosti koje potiču razvoj krupne motorike kod djece su razne vrste igara na otvorenom, igre loptom, skakanje, plesanje, plivanje ili trčanje.

S druge strane, fina motorika je sposobnost da se prave precizni sitni pokreti rukom uz zadržavanje dobre koordinacije između prstiju i oka. Fina motorika se razvija rastom – od početnih nespretnih pokušaja djeteta da samostalno koristi žlicu, pokreti ruke tj. šake vremenom postaju precizniji, sve do momenta kada dijete može uzme olovku i kontrolirati ju. Za uspješno svladavanje procesa pisanja koje dijete čeka u školi, potrebno je najprije razviti finu motoriku mišića šake i prstiju. Dakle, fina motorika je bitna za pisanje, što predstavlja dovoljan razlog da se ta vještina razvija i kod kuće, mnogo prije polaska u školu.