Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica- 1 izvršitelj

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/50 URBROJ: 2163-40-2/04-23-5 od 20.12.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar ponavlja

 

                                              JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno,  puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice,( zamjena za dugotrajno bolovanje ), za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

   Natječaj link

 Odluka link

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica- 1 izvršitelj

     Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/53 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 20.12.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

                                              JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno,  puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, (do 31.08.2024.  ), za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

    Natječaj link

 Odluka link

Natječaj administrativno-računovodstveni radnik 1 izvršitelj

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/51 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 29.11.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

JAVNINATJEČAJ

 

 

Administrativno-računovodstveni radnik/ica na neodređeno, puno radno vrijeme zbog upražnjenog radnog mjesta – 1 izvršitelj.

 

 Natječaj 

 Odluka o odabiru kandidata

Natječaj odgojitelj - 2 izvršitelja

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/50 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 29.11.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

                                              JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno,  s početkom rada 22.12. 2023. do 31.08.2024. godine zbog povećanja obima posla,za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana,
  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno,  puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice,( zamjena za dugotrajno bolovanje ), za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.
  •  

 Natječaj 

 Odluka o odabiru kandidata