Djelatnici

Objavljeno: Petak, 23 Ožujak 2018

 

 

Ravnateljica:

Manuela Janko. odgojitelj predškolske djece

 

ODGAJATELJI:

VESNA PARIS

SANDRA POROPAT

INGRID MENDIKOVIĆ

VALENTINA PROLIĆ

KLAUDIA MARAS GARILOVIĆ

IVANA SOLDATIĆ

ADRIJANA IVKOVIĆ

ALESANDRA PERIĆ ČUKA

MARIJA BIOČIĆ

PETRA LIOVIĆ

STEFANIA HASIMI

VALENTINA PRENC

MATEA JURMAN

MORENA VULETA

ANITA MOFARDIN 

IVA MATULIĆ

MARINA MEDANIĆ

ANICA KNEZEK

MATEA SKENDER

DAJANA DRAGIČEVIĆ

MIHAELA BEAKOVIĆ

BEGIĆ BARBARA

MALINARIĆ SAŠA

 

TEHNIČKO OSOBLJE:

 

TANJA SARDELIN - PRALJA

SANJA KOVACS - GLAVNA KUHARICA

PETRA MARAS - GLAVNA KUHARICA 

NADA ZUBIĆ - SPREMAČICA

PATRICIJA BESTULIĆ - SPREMAČICA

RADA MILANI - SPREMAČICA

SLAVICA LAKOVIĆ - POM. KUHARICA - SPREMAČICA

SNJEŽANA MIŠIĆ - SPREMAČICA

ŽELJKA IPSA - POM.KUHARICA - SPREMAČICA

MARINA MAJKUS - POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

NIKOLINA KENDA - POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

ANTICA LIGOVIĆ - POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

MELITA BRUMNIĆ - POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU

 

OSTALI:

MANUELA JANKO - RAVNATELJICA Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TARA VEKIĆ - PEDAGOG Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

LUCIJA PREPUŠT - PSIHOLOG Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TAMARA PAVIŠIĆ - ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ANDREJA RADOLOVIĆ - ZDRAVSTVENI VODITELJ Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 


 

 

   


 

 
 
 

 

Ravnateljica:

Gregurović Venis, nastavnica predškolskog odgoja

 

 

ODGAJATELJI:

FRANKA GEROMETTA

BISERKA RUSKAJ

VESNA PARIS

NADA BOŽINOVIĆ-SOLDATIĆ

IDA ŠANTIĆ

LEA MIKOLIĆ

SANDRA POROPAT

INGRID MENDIKOVIĆ

VALENTINA PROLIĆ

KLAUDIA MARAS GARILOVIĆ

IVANA SOLDATIĆ

ADRIJANA IVKOVIĆ

ALESANDRA PERIĆ ČUKA

MARIJA BIOČIĆ

PETRA LIOVIĆ

STEFANIA HASIMI

VALENTINA UJČIĆ

MATEA BRAJKOVIĆ

DALIA VLADIĆ

MORENA VULETA - pripravnik

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE:

 

SERĐO SOLDATIĆ - KUĆNI MAJSTOR

SANJA KOVACS - GLAVNA KUHARICA

MIRA JANKO - PRALJA

PETRA MARAS - KUHARICA

TANJA SARDELIN - SPREMAČICA

NADA ZUBIĆ - SPREMAČICA

ANITA MOFARDIN - SPREMAČICA

PATRICIJA BESTULIĆ - SPREMAČICA

RADA MILANI - SPREMAČICA

SLAVICA LAKOVIĆ-POM. KUHARICA - SPREMAČICA

 

OSTALI:

VENIS GREGUROVIĆ - RAVNATELJICA Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TARA VEKIĆ - PEDAGOG Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MARINA NIKIĆ KATIĆ - VODITELJ RAČUNOVODSTVA Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA

Venis Gregurović – nastavnik predškolskog odgoja, VŠS, ravnatelj

Tara Vekić – magistra pedagogije, VSS, stručni suradnik

 

Radno vrijeme stručnog suradnika:

Zaposlen na pola radnog vremena (20 sati tjedno), dio radnog vremena odvija se u neposrednom pedagoškom radu s djecom, odgojiteljima i roditeljima. Ostalo radno vrijeme odnosi se na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove stručnog usavršavanja, planiranje, pripreme za rad i druge poslove.

 


 

     


 

 
 
 

 


 

Ravnateljica:

Gregurović Venis, nastavnica predškolskog odgoja

 

 

ODGAJATELJI:

FRANKA GEROMETTA

BISERKA RUSKAJ

VESNA PARIS

NADA BOŽINOVIĆ-SOLDATIĆ

IDA ŠANTIĆ

LEA MIKOLIĆ

SANDRA POROPAT

INGRID MENDIKOVIĆ

VALENTINA PROLIĆ

KLAUDIA MARAS GARILOVIĆ

IVANA SOLDATIĆ

ADRIJANA IVKOVIĆ

ALESANDRA PERIĆ ČUKA

MARIJA BIOČIĆ

PETRA LIOVIĆ

STEFANIA HASIMI

VALENTINA UJČIĆ

MATEA BRAJKOVIĆ

DALIA VLADIĆ

MORENA VULETA - pripravnik

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE:

 

SERĐO SOLDATIĆ - KUĆNI MAJSTOR

SANJA KOVACS - GLAVNA KUHARICA

MIRA JANKO - PRALJA

PETRA MARAS - KUHARICA

TANJA SARDELIN - SPREMAČICA

NADA ZUBIĆ - SPREMAČICA

ANITA MOFARDIN - SPREMAČICA

PATRICIJA BESTULIĆ - SPREMAČICA

RADA MILANI - SPREMAČICA

SLAVICA LAKOVIĆ-POM. KUHARICA - SPREMAČICA

 

OSTALI:

VENIS GREGUROVIĆ - RAVNATELJICA Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

TARA VEKIĆ - PEDAGOG Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

MARINA NIKIĆ KATIĆ - VODITELJ RAČUNOVODSTVA Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

STRUČNO RAZVOJNA SLUŽBA

Venis Gregurović – nastavnik predškolskog odgoja, VŠS, ravnatelj

Tara Vekić – magistra pedagogije, VSS, stručni suradnik

 

Radno vrijeme stručnog suradnika:

Zaposlen na pola radnog vremena (20 sati tjedno), dio radnog vremena odvija se u neposrednom pedagoškom radu s djecom, odgojiteljima i roditeljima. Ostalo radno vrijeme odnosi se na poslove vezane uz suradnju s drugim ustanovama, poslove stručnog usavršavanja, planiranje, pripreme za rad i druge poslove.