Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica- 3 izvršitelja/ice

Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22., 101/23., 145/23.), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/24-01/1 URBROJ:2163-40-2/04-24-2 od 15.01.2024, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ice – rad na neodređeno, puno radno vrijeme, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.
  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ice – rad na određeno,  puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.
  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ice – rad na određeno,  puno radno vrijeme, do 31.08.2024. zbog povećanog obima posla, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

 Natječaj link

 Odluka link