Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ice - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar,( KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023.) Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar ( KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.) , članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/26 URBROJ: 2163-40-2/04-23-6 od 28.07.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
- ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla s početkom rada 01.09.2023. do 31.08.2024., za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana
 
  Odluka o odabiru kandidata LINK