Search
Close this search box.

Neka djeca promijene svijet danas!

UNATOČ NAJAVLJENOM ŠTRAJKU VRTIĆ TIĆI ĆE RADITI  U VRSARU I U FUNTANI !

Naš DV poštuje PRAVA DJECE određena Konvencijom o pravima djeteta,  koje bi morali poznavati i uzimati u obzir svi građani države. Međutim, bezuvjetno ih moraju poštivati oni koji žive i rade s djecom, koji su u svakodnevnom kontaktu s njima i koji u značajnoj mjeri utječu na stvaranje okruženja u kojem dijete odrasta  i razvija se kao ličnost. A to su roditelji, odgojitelji i učitelji.

Naša mala Funtanjanska olimpijada
Previous slide
Next slide

Zadnje objave

Predškolske aktivnosti

Dječji vrtić ima pristup predškolskom obrazovanju koji se temelji na sviranju, pjevanju, praktičnim aktivnostima poput crtanja i društvenoj interakciji kao dijelu prijelaza iz kuće u školu.

Predškolski sadržaji koje imamo

Prehrana

Kontinuirano osiguravamo preduvjete potrebne za ostvarivanje prava na odgovarajuću i kvalitetnu prehranu ponuđenih obroka u nutritivnom i senzoričkom smislu, poštujući načela zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane. Jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u suradnji s roditeljima.

Individualna pažnja

Naše osoblje za brigu o Vašem djetetu sve svoje vrijeme i pažnju posvećuje njemu.

Učenje kroz igru

Kroz igru i druženje do učenja i pripreme za upis u osnovnu školu

Kvalificirani odgajatelji

Stručne i kvalificirane odgojiteljice

Kreativne vrtićke skupine

Foto galerija

Radno vrijeme

Adresa

Kontaktirajte nas ako trebate više informacija