Search
Close this search box.

Odluka upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2024./2025.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 36. sjednici održanoj 25.04.2024. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar

za pedagošku godinu 2024./2025.