Search
Close this search box.

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica- 1 izvršitelja/ice

       Na temelju članka  26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19., 57/22., 101/23., 145/23.), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, (KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 22.02.2023.), Izmjene i dopune pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 601-01/23-01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-2 od 19.05.2023.), i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ br. 11/22), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar,

KLASA: 112-01/24-01/15 URBROJ: 2163-40-2/01-24-1  od 22.05.2024.  ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar raspisuje

  

                                           JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, ( zamjena za dugotrajno bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust ), za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.
  • ODGOJITELJ/ICA –2 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno odsutne radnice, ( zamjena za dugotrajno bolovanje ), za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.
  • ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme, do 31.08.2024. zbog povećanog obima posla za rad u dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

 

Natječaj

Odluka link