Search
Close this search box.

Neka djeca promijene svijet danas!

Zadnje objave

Predškolske aktivnosti

Dječji vrtić ima pristup predškolskom obrazovanju koji se temelji na sviranju, pjevanju, praktičnim aktivnostima poput crtanja i društvenoj interakciji kao dijelu prijelaza iz kuće u školu.

Predškolski sadržaji koje imamo

Prehrana

Kontinuirano osiguravamo preduvjete potrebne za ostvarivanje prava na odgovarajuću i kvalitetnu prehranu ponuđenih obroka u nutritivnom i senzoričkom smislu, poštujući načela zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane. Jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u suradnji s roditeljima.

Individualna pažnja

Naše osoblje za brigu o Vašem djetetu sve svoje vrijeme i pažnju posvećuje njemu.

Učenje kroz igru

Kroz igru i druženje do učenja i pripreme za upis u osnovnu školu

Kvalificirani odgajatelji

Stručne i kvalificirane odgojiteljice

Kreativne vrtićke skupine

Foto galerija

Radno vrijeme

Adresa

Kontaktirajte nas ako trebate više informacija