Upute za početak nove pedagoške godine

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je press-konferencija na kojoj su predstavljene upute za početak rada vrtića i škola.

Upute su predstavili ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a te ujedno koordinatorica Radne skupine za razradu i predlaganje mjera za početak pedagoške, školske i akademske godine 2020./2021.

 

Detaljnije na LINK

 

Upute HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja

 

 

 

 

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica - 3 izvršitelja

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017., I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/16, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-1 od 20.08.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

-        ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelj/ice – rad na određeno, puno radno vrijeme do 31.08.2021. godine, zbog povećanog opsega posla za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

-        ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica – rad na određeno, puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

Opširnije:Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica - 3 izvršitelja

Odluke o odabiru kandidata

Na temelju članka 26. stavka 7., a u svezi s člankom 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4, I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 35. sjednici održanoj 20.08.2020. godine donosi

 

O D L U K U

 

 

Odluka o odabiru kandidata - odgojitelj pripravnik LINK

Odluka o odabiru kandidata - spremačica - neodređeno LINK

Odluka o odabiru kandidata - spremačica - određeno LINK