Sv.Nikola posjetio Tiće u Vrsaru i Funtani

Cijeli protekli tjedan u vrtiću Tići vladala je posebna i radosna atmosfera. Ovom prigodom tete su marljivo s dječicom pripremile pjesmice i recitacije, a djeca su nestrpljivo i s uzbuđenjem pričala priče o svetom Nikoli i pripremala se za njegov dolazak. Uredili su prostor vrtića, izrađivali čizmice i ukrase, čistili vlastite čizmice, pjevali vesele pjesmice…ne bi li Nikola što prije stigao. I napokon je došao taj dan!! Sveti Nikola im je za nagradu svakom osobno uručio poklon. Djeca nisu krila oduševljenje!

 

 

                                                                                   

Ispravak natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i točke 6. sukladno Prilogu I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići i  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ br. 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/18-01/021, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.11.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

ISPRAVAK NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE

POSLOVA RADNOG MJESTA KUĆNI MAJSTOR - LOŽAČ

 

  ISPRAVAK NATJEČAJA

Radionice s odgajateljicama " Rastimo zajedno"

Program radionica Rastimo zajedno provodi se u predškolskim ustanovama u RH pa je i naš vrtić dio te mreže.

U utorak, 20. studenog 2018. u našem vrtiću završen je ciklus radionica “Rastimo zajedno” s odgajateljicama, a voditeljice ciklusa radionica bile su pedagoginja Tara Vekić, odgajateljice Adrijana Ivković i Lea Mikolić. 

Radionice s odgajateljicama nastale su kao odgovor na potrebu da se primjena Programa „Rastimo zajedno“ osim na roditelje proširi i na odgajateljice s ciljem da i one usvoje i primjenjuju u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira.

 

Svrha i ciljevi Programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgajateljica jesu:

 

  • upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi, način, sadržaj)
  • prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo kao i na prava  svakog roditelja na podršku zajednice
  • povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima
  • povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom
  • uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i razvoj
  • promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici.

Radionice s odgajateljicama najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama s roditeljima kako bi odgajateljice neposredno iskusile kako se radi s roditeljima (i što roditelji govore o svojoj djeci i svom roditeljstvu) te stekle znanja i vještine koje su ponuđene i roditeljima

 

 Prva radionica: RODITELJI 21. STOLJEĆA i ČETIRI STUPA ODGOJA U NAJBOLJEM INTERESU DJETE

Druga radionica: PSIHOLOŠKE POTREBE DJETETA i TRI DIJALOGA

Treća radionica: RODITELJSKI CILJEVI i KAKO DIJETE UČI O SVIJETU OKO SEBE

Četvrta radionica: SLUŠANJE – VAŽNA VJEŠTINA RODITELJSTVA

Peta radionica:  GRANICE: ZAŠTO I KAKO?

Šesta radionica: KREIRAMO RJEŠENJA

Sedma radionica: PODIZATI I ODGAJATI DJECU

 

 

 

Završen nam je 1. ciklus radionica " Klub očeva" Rastimo zajedno

Radionice „Klub očeva“ u vrtiću u Funtani

Radionice „Klub očeva“ započele su s radom 26.09.2018 u dječjem vrtiću u Funtani. Radionice su namijenjene su očevima (osobama koje imaju ulogu oca u djetetovom životu) djece u dobi od 1- 4 (5) godina. Za razliku od uobičajenog rada na Klubu roditelja „Rastimo zajedno“ (koji je za roditelje koji su završili program radionica), „Klub očeva“ otvoren je očevima bez obzira na to jesu li ili nisu sudjelovali u programu „Rastimo zajedno“ – dakle namijenjen je i jednima i drugima.

dav

Na „Klub očeva Rastimo zajedno“ posebnu se pažnja posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. „Klub očeva Rastimo zajedno“ prilika je da se čuje kako očevi žive svoje očinstvo te kako ih se eventualno može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju.

Razlog za pokretanje „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su prilika da se susretnu i razgovaraju samo očevi. Iskustva nekih drugih programa podrške roditeljstvu pokazuju da su očevi zadovoljni sudjelovanjem u grupama samo za očeve, jer u njima mogu sudjelovati na drugačiji način nego kad su u grupama zajedno s majkama.

dav

Ciljevi „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje u kojem očevi s voditeljicama/voditeljima radionica i s drugim očevima da:
• stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja, promišljaju vlastitu očinsku ulogu na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih istraživanja i vlastitog iskustva,
• razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo, bolje upoznaju sebe kao oca,
• prepoznaju učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva, razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju uloge oca,
• eventualno mijenjaju svoja ponašanja u smjeru veće uključenosti i dostupnosti djetetu.
Program „Kluba očeva Rastimo zajedno“ sastoji se od četiri dvosatne radionice:
1. Očinska uloga u ranom djetinjstvu (26.09.2018)
2. očevima i osjećajima (03.10.2018)
3. očevima i majkama (10.10.2018)
4. Tata od zanata (17.10.2018).

IMG-e3e2d8bed527907cfae85ee3f741b549-V (4)