Odluka o odabiru kandidata za radna mjesta odgojitelj i asistent u nastavi

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 02. sjednici održanoj 30.01.2018. godine donosi

 

O D L U K U

 

 Odluka - odgojitelji                         Odluka - asistent u nastavi

Odluka o odabiru kandidata

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 02. sjednici održanoj 30.01.2018. godine donosi

 

O D L U K U

 

 Odluka - odgojitelji                                                         Odluka - asistent u nastavi

Obavijest

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo sve roditelje i djelatnike Dječjeg vrtića Tići Vrsar da od 01.01.2018. mijenjamo način obračuna usluge boravka djece u Vrtiću. 

 

 

 Obavijest

Natječaj za radno mjesto asistent u nastavi - 1 izvršitelj

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/005, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 18.01.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

-          ASISTENT-POMAGAČ/ICA U NASTAVI – 1 izvršitelj – rad na određeno vrijeme do 15.06.2018., s punim radnim vremenom 

 

 

 Natječaj