Roditeljski sastanak novoupisanih

Dragi roditelji novoupisane djece za pedagošku godinu 2023./2024.,

 

pozivamo Vas na inicijalni roditeljski sastanak koji će se održati 10.08.2023. (četvrtak) u 17:30h u prostorijama Dječjeg vrtića Tići, Vrsar.

 

Veselimo se Vašem dolasku!

Dječji vrtić Tići Vrsar

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19 i 57/22), te članka 38 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 11/22) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 21. sjednici održanoj 27.06.2023. godine donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar

za pedagošku godinu 2023./2024.

 

 Odluka o upisu djece LINK

 
 

Obavijest o promjeni poslovnog računa

Obavijest o promjeni transakcijskog računa i poslovne banke

 

Vrsar-Orsera, 20.06.2023.

 

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Dječji vrtić Tići Vrsar promijenio broj transakcijskog računa i poslovnu banku.

Od dana 20.06.2023. godine Dječji vrtić Tići Vrsar posluje preko novog računa za redovno poslovanje

IBAN: HR8824020061101167955

Otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d.

Sva plaćanja koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR1823800061110008282) potrebno je u buduće vršiti na novi broj računa HR8824020061101167955.

 

Napomena:

Molimo Vas da uplate vršite na naš novi IBAN otvoren kod Erste&Steiermärkische bank d.d., te da ispravite u svojim bazama podataka.

 

                                                                                          Dječji vrtić Tići Vrsar

Natječaj za radno mjesto pedagog/inja ili psiholog/inja-1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023., članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/18 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 21.04.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

 

 

  • PEDAGOG/INJA ILI PSIHOLOG/INJA -1 izvršitelj/ica-rad na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne  radnice s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

   Natječaj LINK

 Odluka o odabiru kandidata LINK