NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - KUHAR/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točki 5. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 07.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/18, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Opširnije:NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - KUHAR/ICA

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - ODGOJITELJ/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/19, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

Opširnije:NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - ODGOJITELJ/ICA

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - kućni majstor - ložač

temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.),  na temelju točke 2., podtočke 7.  Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići Vrsar (Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/003, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-2 donesenog dana 03.04.2017. godine koji je na snazi od 20.04.2017. godine), te na temelju članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, „SNOV“ br. 10/17, KLASA: 011-01/17-01/005, UR. BROJ: 2167/02-54-44-02-17-5, donesenog 27.08.2017. godine, i temeljem Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/17, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 08.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Opširnije:NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - kućni majstor - ložač

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 17. sjednici održanoj 
24.06.2019. godine donijelo je slijedeću
 
ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar
za pedagošku godinu 2019./2020.
 
 
 
  ODLUKA