Warning: include(html/template.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/tici/public_html/templates/school/index.php on line 95

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'html/template.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/tici/public_html/templates/school/index.php on line 95

REZULTATI NATJEČAJA ZA VODITELJA RAČUNOVODSTVA

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 28.04.2017. godine (Izmjene i dopune Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 30.01.2017. godine) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 29. listopada 2001.godine (Izmjene i dopune Statuta  Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 01.06.2010., II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići od  17.02.2014., III. Izmjene i dopune Stauta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 17.02.2015. i IV. Izmjene i dopune Stauta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 04.12.2015.), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na XXXII. / 4 sjednici održanoj 20.06.2017. godine donosi

 

O D L U K U

 Odluka

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar, i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/17-01/008, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-1, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO

VODITELJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

 

 

  Natječaj

NATJEČAJ ZA PRIJEM DJECE U VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2017. / 18. g.

Odlukom Upravnog vijeća od 09.05.2017. Dječji Vrtić Tići raspisuje

NATJEČAJ

ZA PRIJEM DJECE U VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU 2017. / 18. g.

Natječaj je otvoren od 10.05.2017. do 31.05.2017. g.

 

 Natječaj
Prijava za upis djece

Natječaj za prijem radnika

Temeljem članka 26. (NN10/97,107/07, 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 38. Statuta predškolske ustanove Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće objavljuje

NATJEČAJ
za prijem radnika na radno mjesto

 

Natječaj