NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA- ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/19-01/19, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1 od 27.08.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje
 
NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
 
                                                                                                    - ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto kućni majstor-ložač

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/0006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 20. sjednici održanoj 14. 08.2019. godine donosi

 

ODLUKU

 

 Odluka o odabiru kandidata LINK

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - KUHAR/ICA

                                Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točki 5. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 07.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/22, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 25.07.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
 
- KUHAR/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

Opširnije:NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA - KUHAR/ICA

Počinje energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica u Vrsaru

Počinje energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica u Vrsaru

U ponedjeljak 01. srpnja 2019. potpisan je ugovor između načelnika Općine Vrsar- Orsera Ivana Geromette i predsjednika uprave tvrtke RADNIK d.d., Mirka Habijaneca o javnoj nabavi radova na obnovi dječjeg vrtića i jaslica Vrsaru.

U postupku javne nabave tvrtka RADNIK d.d. odabrana je za izvođača usluga za projekt rekonstrukcije i energetske obnove dječjeg vrtića i jaslica “Tići”. Temeljni cilj projekta jest rekonstrukcijom i opremanjem objekta povećati standard i razinu kvalitete odgojno – obrazovne ustanove kako bi se omogućila što kvalitetnija skrb o djeci predškolske dobi i njihov svekoliki razvoj. Za ostvarenje tog cilja projektom je planirana: rekonstrukcija dotrajalih dijelova objekta koji je sagrađen 1983. godine, uz povećanje energetske učinkovitosti za 20%; opremanje objekta kako bi se poboljšali materijalni uvjeti za skrb o djeci i pružio im se kvalitetan boravak; te krajobrazno uređenje i opremanje igrališta.

Opširnije:Počinje energetska obnova dječjeg vrtića i jaslica u Vrsaru