Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/22, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 02.12.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

-          SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

Opširnije:Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA

Božićna radionica

U Dječjem vrtiću Tići Vrsar pripreme za predstojeće blagdane su u punom jeku. Tako je u utorak, 03.12.2019. god. održana Božićna radionica za roditelje i djecu, čime je nastavljena izvrsna suradnja dječjeg vrtića sa roditeljima.  Atmosfera na radionicama je bila izvrsna, što su velikim dijelom doprinijeli i sami roditelji svojim dolaskom te interesom za zajedničke aktivnosti. Naravno, sve na zadovoljstvo i radost naše djece.

 

Vrsar:

 

 

Funtana:

„Recikloman spašava budućnost“

 
PROGRAM PROVOĐENJA KOSTIMIRANIH PREDSTAVA ZA DJECU
Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana
 
Tip događanja: Kostimirane predstave za djecu vrtićkog uzrasta
Lokacija događanja: prostorije Dječjeg vrtića „Tići“ – Područni vrtić Funtana
Trajanje događanja: 50 minuta, od 10:00 do 10:50 sati
 
Draga djeco, roditelji i djelatnici vrtića,
 
čast nam je obavijestiti Vas da će se za Dječji vrtić „Tići“ u Vrsaru i područni vrtiću u Funtani održati kostimirana predstava za djecu predškolskog uzrasta „Recikloman spašava budućnost“
prema sljedećem rasporedu:
 
Dječji vrtić „Tići“ – Vrsar – dana 23.09.2019. s početkom u 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Vrsaru
Dječji vrtić „Tići“ – Područni vrtić Funtana – dana 24.09.2019. s početkom u 10 sati u prostorijama dječjeg vrtića u Funtani
 
Predstave su organizirane u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, a sadržaj predstava je edukativnog karaktera.
Kroz lik superheroja Reciklomana djeca će imati priliku upoznati se sa pojmovima kao što su recikliranje, gospodarenje otpadom i sprječavanje nastajanja otpada.
 
 
Projekt su zajednički realizirale Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere- S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o. Ukupna vrijednost projekta iznosi 596.838,88 kn od čega je 500.000,00 kn (83%) bespovratnih sredstava potpore Europske unije. Organizacija kostimiranih predstava sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
 
„Sadržaj ovoga Programa isključiva je odgovornost Općine Tarr-Vabriga – Torre-Abrega“