Warning: include(html/template.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/tici/public_html/templates/school/index.php on line 95

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'html/template.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php') in /home/tici/public_html/templates/school/index.php on line 95

Odluka o izboru polaznice na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 26. i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“, broj 10/17) i Natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Dječjem vrtiću Tići Vrsar od 10.11.2017. godine, Upravno vijeće na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar donosi

 

 

O D L U K U

o izboru polaznice na stručno osposobljavanje

 

 Odluka

NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Na temelju članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09, 61/11, 82/12, 73/13 i 93/14), članka 26. i 28. stavak 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), te Odluke Upravnog vijeća, KLASA: 112-01/17-01/019, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-3 od 09.11.2017, Dječji vrtić Tići Vrsar dana 10.11.2017. objavljuje

 

NATJEČAJ

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA  - jedan polaznik/polaznica, preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci na puno radno vrijeme

 

 Natječaj

REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNA MJESTA ODGOJITELJ I PEDAGOG

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 37. sjednici održanoj 16.10.2017. godine donosi

 

O D L U K U

 

 Odluka

Natječaj za radno mjesto odgojitelj i pedagog

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 29. listopada 2001.godine (Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 01.06.2010., II. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Tići od 17.02.2014., III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 17.02.2015. i IV. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg Vrtića Tići Vrsar od 04.12.2015.), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/17-01/013, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-1 od 21.09.2017., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

-          ODGOJITELJ - 2 izvršitelja – rad na određeno vrijeme do 31.08.2018., s punim radnim vremenom

-          PEDAGOG – 1 izvršitelj – rad na određeno vrijeme do 31.08.2018., s nepunim radnim vremenom 

 

 Natječaj