Odluka o odabiru kandidata

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 05. sjednici održanoj 06.06.2018. godine donosi

 

O D L U K U

 

 

 Odluka

Natječaj za radno mjesto pedagog

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/011, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.05.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

- PEDAGOG - 1 izvršitelj – rad na neodređeno, s nepunim radnim vremenom od 30 sati tjedno

 

 

 Natječaj

Upisi u vrtić

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar, KLASA 011-01/18-01/002, URBROJ:2167/02-54-44/02-18- od 14.12.2018 godine
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 14. sjednici održanoj dana 08.4.2019. godine raspisuje 
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
za pedagošku godinu 2019./2020.

 

 

 

  Natječaj                  Prijava za upis

 

Ljetni kamp

OBAVIJEST

 

Draga djeco i dragi roditelji,

 

DND Vrsar i ovog ljeta organizira Ljetni kamp, program stručno vođenih sportsko-rekreativnih aktivnosti djece na moru i kopnu, u sportsko-rekreativnoj zoni Montraker.

 

 Obavijest                 Prijava za upis