JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar Klasa 001-01/18-01/002 od 14.12.2018 godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 31. sjednici održanoj dana 13.5.2020. godine raspisuje

                                              

JAVNI NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR

za pedagošku godinu 2020./2021.

 

I.

            Raspisuje se javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar (u daljnjem tekstu: Vrtić) koji u svom sastavu ima i Područni vrtić u Funtani.

            U Vrtić se upisuju djeca koja do 31. 08. 2019. godine navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu. Na natječaj se mogu javiti i djeca koja tijekom pedagoške godine navršavaju godinu dana, ali će u Vrtić biti upisani nakon što navrše istu.

 

II.

         Upisi se provode za sljedeće programe:

 1. Redovite cjelodnevne 10-satne jasličke programe
 2. Redovite cjelodnevne 10-satne vrtićke programe

 

           

III.

  Uz Prijavu za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik prilaže:

 • izvod iz matice rođenih ili rodni list djeteta
 • potvrdu o mjestu prebivališta ili vlastoručno potpisanu izjavu o prebivalištu
 • potvrdu o radnom statusu roditelja (potvrda poslodavca, elektronički zapis iz evidencije HZMO-a, potvrda o statusu studenta i sl.)
 • isprave kojima se dokazuje prednost pri upisu sukladno članku 4. stavku 2.  Pravilnika
 • ostala dokumentacija po uvjetima natječaja ili na zahtjev ustanove.

 

Liječničko uvjerenje predaje se neposredno pred polazak u vrtić i ne smije biti starije od 6 mjeseci.

 

      Prednost pri upisu imaju djeca:

 

 1. djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata,
 2. djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 3. djeca zaposlenih roditelja,
 4. djeca s teškoćama u razvoju,
 5. djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
 6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
 7. djeca roditelja koji primaju dječji doplatak.

 

IV.

         Natječaj za upis djece u vrtić za pedagošku godinu 2020./2021. traje petnaest (15) dana, a prijave se dostavljaju na adresu Dječji vrtić Tići Vrsar, Aldo Negri 46, Vrsar-Orsera, poštom ili osobno

 

od 18. svibnja do 01. lipnja 2020. godine.

 

                                                                       V.

 

Postupak upisa u Vrtić obavlja Povjerenstvo za upise (dalje: Povjerenstvo), koje ima tri

3) člana. Članove Povjerenstva imenuje Upravno vijeće Vrtića.

Povjerenstvo za upis djece u Vrtić će na temelju provedenog natječaja utvrditi Rang listu prvenstva za upis djece.

         Upravno vijeće donijet će uz suglasnost osnivača, Odluku o upisu koja će biti objavljena najkasnije do 30.06.2020. na oglasnim mjestima i mrežnim stranicama Vrtića, Općine Vrsar-Orsera i Općine Funtana-Fontane.

        

        

 

VI.

         Prijava za upis i obrazac Izjave o prebivalištu iz točke III. mogu se preuzeti s web stranice Vrtića (http://www.vrtic-tici-vrsar.hr ) ili se mogu podići u Matičnom vrtiću u Vrsaru ili Područnom vrtiću u Funtani, radnim danom u vremenu od 7.30 do 15.30 sati.

 

 

KLASA: 601-02/20-04/1

URBROJ:2167/02-54-44/02-20-2

Vrsar-Orsera, 13.5.2020.                                           PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                         Ines Šepić

Obavijest roditeljima o uvjetima rada vrtića

Poštovani roditelji!

Dječji vrtić Tići Vrsar u pripremi je otvaranja vrtića.Organizacija rada s djecom priprema se prema UPUTAMA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA USTANOVE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA koje je 29. travnja 2020. objavio HZJZ.

Ako u ovim postojećim okolnostima imate potrebu zbrinjavanja djece, a udovoljavate uvjetima navedenim u uputama HZJZ, molimo vas da ispunjeni upitnik i izjavu dostavite na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno uz prethodni telefonski dogovor.

 

Upitnik i izjava

Upute za sprečavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja

 

 

 

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/2, URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-1 od 18.02.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

- ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelj/ice – pripravnik/ca– rad na određeno vrijeme do 31.08.2020. godine, s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Opširnije: Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/19-01/33, URBROJ: 2167/02-54-44/01-19-1 od 23.12.2019., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

-          SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana, do povratka radnice sa bolovanja.

 

Opširnije:Natječaj za radno mjesto SPREMAČ/ICA