Projekt „Djeca – prijatelji bijelog štapa“ prezentira potrebe slijepih i slabovidnih mališana

Danas smo u našem vrtiću ugostili Danijelu i Dragana Stokovića, članove Udruge Logos Media te su nam predstavili projekt " Djeca - prijatelji bijelog štapa".

Dragan je slabovidan, a Danijela slijepa osoba. Cilj projekta je senzibilizacija djece za potrebe slijepih i slabovidnih osoba, kao i svih osoba s posebnim potrebama, poticanje tolerancije te prihvaćanja različitosti već od najranije dobi. Projekt se provodi uz podršku grada Pule i sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Danijela je kroz radionice djeci na jednostavan i zabavan način opisala i dočarala kako je to živjeti u mraku, na koje probleme nailaze slijepe i slabovidne osobe i na koji način se s tim problemima nose. Djeca su imala priliku vidjeti bijeli štap, Brailleovo pismo, igre koje koriste slijepe i slabovidne osobe  (Domine, karte za Briškulu, Čovječe ne ljuti se) te razna pomagala (npr. sat, mobitel).  Prstićima su dodirivali knjigu za slijepe, karte, kockice i pokušavali „vidjeti“ dodirom. Na kraju radionice voditeljica je djeci istaknula kako je najvažnije od svega da slabovidnim i slijepim osobama priđemo i pomognemo te da djeci koja su drugačija na bilo koji način budemo prijatelji, da im se ne rugamo, već da si međusobno pomažemo.

     

          

Sv.Nikola posjetio Tiće u Vrsaru i Funtani

Cijeli protekli tjedan u vrtiću Tići vladala je posebna i radosna atmosfera. Ovom prigodom tete su marljivo s dječicom pripremile pjesmice i recitacije, a djeca su nestrpljivo i s uzbuđenjem pričala priče o svetom Nikoli i pripremala se za njegov dolazak. Uredili su prostor vrtića, izrađivali čizmice i ukrase, čistili vlastite čizmice, pjevali vesele pjesmice…ne bi li Nikola što prije stigao. I napokon je došao taj dan!! Sveti Nikola im je za nagradu svakom osobno uručio poklon. Djeca nisu krila oduševljenje!

 

 

                                                                                   

Ispravak natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i točke 6. sukladno Prilogu I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići i  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ br. 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/18-01/021, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.11.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

ISPRAVAK NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE

POSLOVA RADNOG MJESTA KUĆNI MAJSTOR - LOŽAČ

 

  ISPRAVAK NATJEČAJA

Radionice s odgajateljicama " Rastimo zajedno"

Program radionica Rastimo zajedno provodi se u predškolskim ustanovama u RH pa je i naš vrtić dio te mreže.

U utorak, 20. studenog 2018. u našem vrtiću završen je ciklus radionica “Rastimo zajedno” s odgajateljicama, a voditeljice ciklusa radionica bile su pedagoginja Tara Vekić, odgajateljice Adrijana Ivković i Lea Mikolić. 

Radionice s odgajateljicama nastale su kao odgovor na potrebu da se primjena Programa „Rastimo zajedno“ osim na roditelje proširi i na odgajateljice s ciljem da i one usvoje i primjenjuju u svakodnevnom susretanju i radu s djecom i roditeljima vrijednosti, znanja i vještine koje Program promovira.

 

Svrha i ciljevi Programa „Rastimo zajedno“ u stručnom usavršavanju odgajateljica jesu:

 

  • upoznavanje s programom radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ (ciljevi, način, sadržaj)
  • prepoznavanje vrijednosti koje Programa promiče u odnosu na dijete, roditeljstvo i partnerstvo kao i na prava  svakog roditelja na podršku zajednice
  • povećanje kvalitete suradnje i partnerstva s roditeljima
  • povećanje kvalitete komunikacije i rada s djecom
  • uočavanje različite pozicije roditelja i odgajatelja u odnosu na djetetov život i razvoj
  • promoviranje Programa u vrtiću, užoj i široj zajednici.

Radionice s odgajateljicama najvećim su dijelom identične ili vrlo slične radionicama s roditeljima kako bi odgajateljice neposredno iskusile kako se radi s roditeljima (i što roditelji govore o svojoj djeci i svom roditeljstvu) te stekle znanja i vještine koje su ponuđene i roditeljima

 

 Prva radionica: RODITELJI 21. STOLJEĆA i ČETIRI STUPA ODGOJA U NAJBOLJEM INTERESU DJETE

Druga radionica: PSIHOLOŠKE POTREBE DJETETA i TRI DIJALOGA

Treća radionica: RODITELJSKI CILJEVI i KAKO DIJETE UČI O SVIJETU OKO SEBE

Četvrta radionica: SLUŠANJE – VAŽNA VJEŠTINA RODITELJSTVA

Peta radionica:  GRANICE: ZAŠTO I KAKO?

Šesta radionica: KREIRAMO RJEŠENJA

Sedma radionica: PODIZATI I ODGAJATI DJECU