Završen nam je 1. ciklus radionica " Klub očeva" Rastimo zajedno

Radionice „Klub očeva“ u vrtiću u Funtani

Radionice „Klub očeva“ započele su s radom 26.09.2018 u dječjem vrtiću u Funtani. Radionice su namijenjene su očevima (osobama koje imaju ulogu oca u djetetovom životu) djece u dobi od 1- 4 (5) godina. Za razliku od uobičajenog rada na Klubu roditelja „Rastimo zajedno“ (koji je za roditelje koji su završili program radionica), „Klub očeva“ otvoren je očevima bez obzira na to jesu li ili nisu sudjelovali u programu „Rastimo zajedno“ – dakle namijenjen je i jednima i drugima.

dav

Na „Klub očeva Rastimo zajedno“ posebnu se pažnja posvećuje ulozi oca u ranom djetinjstvu. „Klub očeva Rastimo zajedno“ prilika je da se čuje kako očevi žive svoje očinstvo te kako ih se eventualno može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne uloge u djetetovom razvoju.

Razlog za pokretanje „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su prilika da se susretnu i razgovaraju samo očevi. Iskustva nekih drugih programa podrške roditeljstvu pokazuju da su očevi zadovoljni sudjelovanjem u grupama samo za očeve, jer u njima mogu sudjelovati na drugačiji način nego kad su u grupama zajedno s majkama.

dav

Ciljevi „Kluba očeva Rastimo zajedno“ su stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje u kojem očevi s voditeljicama/voditeljima radionica i s drugim očevima da:
• stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicanju djetetovog razvoja, promišljaju vlastitu očinsku ulogu na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih istraživanja i vlastitog iskustva,
• razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo, bolje upoznaju sebe kao oca,
• prepoznaju učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva, razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju uloge oca,
• eventualno mijenjaju svoja ponašanja u smjeru veće uključenosti i dostupnosti djetetu.
Program „Kluba očeva Rastimo zajedno“ sastoji se od četiri dvosatne radionice:
1. Očinska uloga u ranom djetinjstvu (26.09.2018)
2. očevima i osjećajima (03.10.2018)
3. očevima i majkama (10.10.2018)
4. Tata od zanata (17.10.2018).

IMG-e3e2d8bed527907cfae85ee3f741b549-V (4)

Natječaj za radno mjesto kućni majstor-ložač

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i točke 6. sukladno Prilogu I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići i  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ br. 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/18-01/021, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.11.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ  - 1 izvršitelj – rad na određeno vrijeme do 31.08.2018., s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

 

  Natječaj

Natječaj za radno mjesto odgojitelj

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići, članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017. („SNOV“ 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/022, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 21.11.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

ODGOJITELJ - 1 izvršitelj – zamjena za bolovanje; rad na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutnog radnika, s punim radnim vremenom

 

  Natječaj

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Općom uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) uređuje se zaštita prava i temeljnih sloboda pojedinca te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Dječji vrtić Tići Vrsar kao voditelj obrade osobnih podataka s osobnim podacima postupa sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera, zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Više o zaštiti osobnih podataka:

  1. Opća uredba o zaštiti podataka od 27.04.2016. LINK
  2. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Dječjeg vrtića Tići Vrsar LINK

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Karin Radešić Salamun
Općina Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1, Vrsar-Orsera

Tel: +385 (0)52 441 339
Fax: +385 (0)52 441 842

E-mail imenovane službenice za zaštitu osobnih podataka: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.