Odluka o upisu 2020./2021.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 34. sjednici održanoj 13.07.2020. godine donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar

za pedagošku godinu 2020./2021.

 

 Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2020./2021.

 

Napomena: pedagoška godina počinje 01.09.2020.

 

 

 

 

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelj/ica

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/11, URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-1 od 13.07.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelj/ice – pripravnik/ca– rad na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja i porodiljnog dopusta i radnice sa duljeg bolovanja, s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 

  Preuzmi natječaj

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), točke 2. podtočke 8. I. Priloga I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 21.12.2016. (KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ:2167/02-54-44-02-17-2 od 03.04.2017.) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/20-01/12, URBROJ: 2167/02-54-44/01-20-1 od 13.07.2020., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

  • SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

  • SPREMAČ/ICA - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do 31.08. 2021. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

 Preuzmi natječaj

Prijave za program "Ljeto na moru 2020."

Dragi roditelji,

u sklopu redovnog programa rada vrtića u smjenama po 2 tjedna, možete prijaviti djecu za organizirani odlazak na more.

Molimo vas da ispunite Prijavu kako bismo se na vrijeme organizirali.

U program Ljeta na moru mogu se uključiti i predškolci koji ne pohađaju vrtić tokom ljeta.

Program je namijenjen djeci od navršenih 5 - 7 godina života koja nemaju potrebu za popodnevnim odmorom.

 

Prijave dostavite najkasnije do petka 12. lipnja 2020.  u matični vrtić Vrsar ( ured ravnateljice/ pedagoginje) na adresi Aldo Negri 46.

 

 Prijava