Upisi u vrtić

Objavljeno: Utorak, 15 Svibanj 2018
Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ br. 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 34 Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ 10/17) na prijedlog Povjerenstva za upise, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 17. sjednici održanoj 
24.06.2019. godine donijelo je slijedeću
 
ODLUKU
o upisu djece u Dječji vrtić Tići Vrsar
za pedagošku godinu 2019./2020.
 
 
 
 
 
  ODLUKA
 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 20. stavak 1. i članka 35 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 10/17), te članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić tići Vrsar, KLASA 011-01/18-01/002, URBROJ:2167/02-54-44/02-18- od 14.12.2018 godine
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 14. sjednici održanoj dana 08.4.2019. godine raspisuje 
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
za pedagošku godinu 2019./2020.

 

 

 

  Natječaj                  Prijava za upis