Ispravak natječaja za voditelja računovodstva

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ br. 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/18-01/025, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

ISPRAVAK NATJEČAJA

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

 

 Ispravak natječaja