Natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar (SNOV 10/17), i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar KLASA: 112-01/18-01/025, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO VODITELJA RAČUNOVODSTVA (M/Ž)

 

  • Voditelj računovodstva - 1 izvršitelj/ica – puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni/roditeljski dopust

 

 Natječaj