Natječaj za radno mjesto kućni majstor-ložač

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar(KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017.), i točke 6. sukladno Prilogu I. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Tići i  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tići, članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ br. 10/17), i Odluke Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/18-01/024, URBROJ: 2167/02-54-44/02-18-1 od 14.12.2018., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

 

 

  • KUĆNI MAJSTOR-LOŽAČ - 1 izvršitelj/ica – rad na određeno vrijeme do 31.08.2019., s punim radnim vremenom za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i Područnom vrtiću Funtana.

 

 Natječaj_kućni majstor-ložač