Odluka o poništenju natječaja za kućnog majstora-ložača

Na temelju članka 34. Statua Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“10/17), Upravno vijeće dana 14.12.2018. godine donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za kućnog majstora-ložača

 

 Odluka o ponništenju natječaja