Natječaj za radno mjesto odgojitelj - 2 izvršitelja na određeno

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od 20.08.2020.g.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 10/17) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/22-01/38, URBROJ: 2163-40-2/01-22-1 od 29.12.2022, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelj/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 Natječaj LINK

 Odluka o neodabiru kandidata LINK