Odluka o odabiru kandidata na radno mjesto odgojitelj-pripravnik

Na temelju članka 26. stavka 7., a u svezi s člankom 28.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar od 25.08.2017. godine (KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02/17-4, I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu KLASA: 001-01/19-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019. i II. Dopune Pravilnika o radu KLASA: 001-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.) i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar od dana 27.09.2017.godine (SNOV 10/17), na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića Tići Vrsar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 42. sjednici održanoj 05.03.2021. godine donosi

 

O D L U K U

 

 Odluka LINK