Natječaj odgojitelj (zamjena za bolovanje) - 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17-01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu, KLASA: 011-01/20-01/4, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-3 od 20.08.2020.g.), točke 5. I. Priloga . Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada od 7. prosinca 2016. godine (Prve izmjene i dopune Pravilnika, KLASA: 011-01/17-01/003, URBROJ: 2167/02-02/54-44-02-17-2 od 3. travnja 2017.g.; Druge izmjene i dopune Pravilnika, KLASA: 011-01/20-01/1, URBROJ: 2167/02-54-44/02-20-1 od 27. veljače 2020.g., dalje u tekstu: Pravilnik) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/21-01/5, URBROJ:2167/02-54-44/02-21-1 od 05.03.2021., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar  objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

 Natječaj LINK