Natječaj za radno mjesto pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju - 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ LINK pdf

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od 20.08.2020.g.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/6, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 30.01.2023., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - 1 izvršitelja/ice– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.08.2023. za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana, zbog povećanog obima posla

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ice - 1 izvršitelj/ica

NATJEČAJ LINK pdf

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od 20.08.2020.g.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 112-01/23-01/5, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 30.01.2023., ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zbog povećanog obima posla, do kraja pedagoške godine odnosno do 31.08.2023.godine, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ice - pripravnik/ice - 2 izvršitelja

Natječaj LINK pdf

Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), 10. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 011-01/17- 01/006, URBROJ: 2167/02-54-44-02-17-4 od 25.08.2017. (I. izmjene i dopune Pravilnika o radu, KLASA:011-01/19-01/4, URBROJ:2167/02-54-44/02-19-1 od 20.12.2019.g, II. dopune Pravilnika o radu,    KLASA:    011-01/20-01/4,    URBROJ:    2167/02-54-44/02-20-3  od 20.08.2020.g.), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/4, URBROJ: 2163-40-2/04-23-1od 30.01.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje

 

 

                                            JAVNI NATJEČAJ

 

  • ODGOJITELJ/ICA – pripravnik/ica - 1 izvršitelj/ice– rad na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla do 31.08.2023.godine s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana

 

  • ODGOJITELJ/ICA – pripravnik/ica - 1 izvršitelj/ica– rad na određeno vrijeme do povratka radnice zbog privremene nesposobnosti za rad s punim radnim vremenom, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana